Aller au contenu

25 jaar van de Raad

Op woensdag 25 september heeft de ESRBHG zijn vijfentwintig jarig bestaan gevierd. Dit event heeft plaatsgevonden in het BIP, het Huis van het Gewest, in aanwezigheid van meer dan honderd genodigden en vooraanstaande sprekers.

26 september 2019

Op woensdag 25 september heeft de ESRBHG zijn vijfentwintig jarig bestaan gevierd.

Dit event heeft plaatsgevonden in het BIP, het Huis van het Gewest, in aanwezigheid van meer dan honderd genodigden en vooraanstaande sprekers en onder leiding van Mijnheer Eddy Caekelberghs (RTBF).

 

 

 

 

 

Viering en besprekingen

Na de toespraken van de Ministers Rudi Vervoort en Bernard Clerfayt en Staatssecretaris Barbara Trachte, konden de genodigden een conferentie bijwonen van Anne Guisset, doctor in de politieke wetenschappen, F.R.S.-FNRS en Université Saint-Louis Bruxelles, met als titel : « Welke toekomst voor het sociaal overleg te Brussel ? ».

Ter afsluiting van de zitting heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden in aanwezigheid van de verschillende vertegenwoordigers van de Economische en Sociale Raden van België en Europa : Mevrouw Caroline Copers (Voorzitster van de SERV), Mijnheer Olivier de Wasseige (1ste Ondervoorzitter van de CESE Wallonie), Mijnheer Georges Dassis (voormalig Voorzitter van het EESC) en Mijnheer Jan De Brabanter (Voorzitter van de ESRBHG).

Van eenvoudige vzw tot essentiële speler in het overleg

In een kwarteeuw is de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongetwijfeld een essentiële speler in het Brussels sociaal overleg geworden. Het aantal adviezen op aanhangigmaking of op eigen initiatief van de Raad is gestaag toegenomen, van 54 adviezen in de eerste 3 jaar tot meer dan 700 op dit moment. In de loop der jaren heeft de Raad bij ordonnanties of besluiten ook specifieke opdrachten van advies of beslissingen gekregen, waarbij zijn bevoegdheden werden uitgebreid. Na verloop van tijd en van de gesloten akkoorden hebben de sociale partners ook een steeds grotere rol in de beleidsvormingsprocessen gekregen en hebben zij zelfs deelgenomen aan de uitvoering, de monitoring, maar ook aan de evaluatie ervan, dankzij de methode van de zogenaamde « gedeelde prioriteiten », die bij de lancering van de Strategie 2025 - Go4 Brussels 2025 op initiatief van de Raad werd ingevoerd.

De woorden van onze Voorzitter en Ondervoorzitter

Als getuigen en actoren van de 25 jaar van evolutie en ontwikkeling van de Raad, hebben Mijnheer Jan De Brabanter, Voorzitter, en Mijnheer Philippe Vandenabeele, Ondervoorzitter, vanzelfsprekend dit event ingeleid en afgesloten.

Ziehier enkele uittreksels uit hun toespraken :

 

 

Jan De Brabanter, Voorzitter van de Raad : « Zowel intern als bij alle organisaties van de sociale partners is er vandaag veel expertise om het sociaal overleg ter zake in goede banen te leiden. De Regering kan rekenen op een betrouwbare en professionele partner, die soms wat dwars gaat liggen of tegengas geeft, maar zeker constructief aan de verdere ontwikkeling van het Brussels Gewest wil meewerken ».

 

 

 

 

 

Philippe Vandenabeele, Ondervoorzitter van de Raad : « De 25ste verjaardag van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en meer in het algemeen 25 jaar sociaal-economisch overleg in Brussel vieren, is ook een mooi menselijk avontuur vieren. Ik ben er vandaag getuige van. Een avontuur van vrouwen en mannen die zich helemaal hebben gegeven, die hebben gediscussieerd, die hun standpunt hebben verdedigd, die een consensus hebben gezocht en die, Regering en sociale partners, door het vertrouwen te winnen in staat zijn geweest om akkoorden te sluiten. Naast de hoeveelheid adviezen en andere producties, is dit ook de Economische en Sociale Raad ».