Aller au contenu

4de telecomoperator : gevaren en bedreigingen voor Brussel

De komst van een 4de telecomoperator in België heeft sinds de aankondiging ervan in juli 2018 veel inkt doen vloeien en verwarring veroorzaakt. In een brief die hij begin februari heeft verstuurd, heeft de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Brusselse Regering geïnterpelleerd en gewaarschuwd voor de gevaren en bedreigingen die de komst van een 4de operator voor Brussel inhouden.

De komst van een 4de telecomoperator in België heeft sinds de aankondiging ervan in juli 2018 veel inkt doen vloeien en verwarring veroorzaakt. In een brief die hij begin februari heeft verstuurd, heeft de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Brusselse Regering geïnterpelleerd en gewaarschuwd voor de gevaren en bedreigingen die de komst van een 4de operator voor Brussel inhouden.

De Raad is inderdaad bezorgd over de negatieve gevolgen van deze nieuwkomer op het sociaal en economisch gebied van het Gewest en de telecommunicatiesector.

-    Ten eerste legt de komst van een 4de operator in België een aanzienlijke druk op de drie bestaande operatoren en zet deze hen aan om te anticiperen op een mogelijke crisis, die al zichtbare en ernstige gevolgen voor de tewerkstelling en de economische activiteit in de sector heeft.

-    Door de bestaande operatoren onder druk te zetten en het aandeel van de beschikbare norm voor elke operator de facto te verminderen, zouden de kansen kleiner worden dat 5G op een dag op het Brusselse grondgebied zou worden ontwikkeld en van Brussel de eerste Smart City in België zou maken, waarvan de doelstellingen nochtans lovenswaardig zijn : de combinatie van innovatie en technologie ten dienste van vooruitgang en welzijn.

-    Volgens het advies van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) zou de komst van een 4de operator ook negatieve gevolgen hebben voor het leefmilieu en de volksgezondheid, gezien dit niet mogelijk zou zijn zonder een verhoging van de emissie-intensiteit die verder gaat dan deze die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbeveelt.

-    Ten slotte zou de 4de operator bij de huidige stand van zaken niet aan dezelfde verplichtingen als de andere drie worden onderworpen en zou deze zelfs van meer dan gunstige voorwaarden genieten in termen van investeringen en infrastructuur die de bestaande operatoren al hebben geïnstalleerd, hetgeen een bedreiging voor de concurrentie op de markt vormt.

Als vertegenwoordiger van de Brusselse sociale partners, die bezorgd is over de economische ontwikkeling van Brussel, sluit de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich dan ook aan bij de visie van het Brussels Gewest die al in dit dossier werd verwoord.