Aller au contenu

Navigatie

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd opgericht door de ordonnantie van 8 september 1994 en werd op 11 mei 1995 voor de eerste maal geïnstalleerd. Hij verenigt de vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers en de werknemers van het Brussels Gewest. Sinds 2006 vertegenwoordigen twee leden binnen de werkgeversvertegenwoordiging de social-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de Raad. De Economische en Sociale Raad is hét sociaal-economisch overlegorgaan van het Gewest.

Algemene voorstelling

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd opgericht door de ordonnantie van 8 september 1994 en werd op 11 mei 1995 geïnstalleerd.

Hij verenigt de vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de werkgevers van de social-profitsector en de werknemers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Economische en Sociale Raad is hét sociaal-economisch overlegorgaan van het Gewest.

Opdrachten

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is belast met verschillende opdrachten :

Instanties

Verschillende instanties staan in voor de werking van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

Organisaties

Met de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden de representatieve organisaties van de Raad evenredig tussen de werkgevers en de werknemers verdeeld. Zij dragen elk 15 leden voor.

Samenstelling

Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2006 heeft de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de leden van de Kamer van de Middenstand van de Raad benoemd :