Aller au contenu

Sociale top : lancering van de Strategie « Go4Brussels 2030 »

Op 16 januari jongstleden zijn de sociale partners en de leden van de Brusselse Regering bijeengekomen ter gelegenheid van een Sociale top ter lancering van de Strategie « Go4Brussels 2030 ». Hiermee wenst de Regering de dynamiek, die met de tot GO4Brussels omgedoopte Strategie 2025 in gang werd gezet, nieuw leven in te blazen. Haar prioriteiten : een transitiestrategie voor de Brusselse economie ontwikkelen en tegemoetkomen aan de kwalificatiebehoeften van de Brusselse werkzoekenden.

Economische transitie en scholing als hoofdpijlers van de Strategie 2030

Enerzijds legt de Strategie 2030 de grondslagen voor een transitie van de Brusselse economie, om de sociale en ecologische uitdagingen en de digitalisering van de economie aan te gaan. Om dit te bereiken, zullen meer deugdzame modellen zoals de circulaire economie of het sociaal en democratisch ondernemerschap geleidelijk aan meer steun van de overheid krijgen.

Om een werkloosheidsgraad te bestrijden die, ondanks een daling van meer dan 20% in de afgelopen 5 jaar, in de ogen van de Brusselse Regering en sociale partners nog steeds te hoog is, voorziet de Strategie 2030, in nauwe samenwerking met de sociale partners, in de uitvoering van een Strategie « Scholing en Werk » die het Opleidingsplan 2020 zal opvolgen. Zo kan het scholingsniveau van de werkzoekenden worden verbeterd en kan het opleidingsaanbod worden bijgestuurd, zodat het optimaal aan de behoeften van de bedrijven zou beantwoorden. De Regering rekent daarbij ook op de medewerking van de Vlaamse Gemeenschap en de Federatie Wallonië-Brussel.

Het sociaal overleg : de hoeksteen van de Strategie 2030

De Brusselse Regering, de Gemeenschapscolleges en de Brusselse sociale partners willen rond één gemene deler blijven werken : het sociaal overleg.

In dit opzicht werd tijdens de vorige legislatuur een originele en unieke overlegmethode in België uitgeprobeerd : deze van de gedeelde prioriteiten. Deze methodologie, die al op verschillende manieren in de praktijk is gebracht, zal worden bestendigd door ze wettelijk in de ordonnantie houdende organisatie van de Economische en Sociale Raad te verankeren. Ter herinnering : de methode van de gedeelde prioriteiten maakt het mogelijk om de sociale partners in een zeer vroeg stadium bij het beleidsontwikkelingsproces te betrekken, alsook bij de verschillende stadia van de uitvoering, opvolging en evaluatie.

De gedeelde prioriteiten van de Strategie 2030 zijn de economische transitie, de Small Business Act, de belastinghervorming, bepaalde mobiliteitsbeleidsmaatregelen, de Jongerengarantie, beleidsvoeringen die stabiele en duurzame banen garanderen, de ontwikkeling van een Strategie « Scholing en Werk », evenals de beleidsvoeringen voor de strijd tegen sociale ongelijkheden en vóór toegang tot gezondheidszorg.

« De Brusselse sociale partners benadrukken de positieve evolutie van de economische en sociale dialoog binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met de gedeelde prioriteiten nemen de sociale partners deel aan een aantal doelstellingen en beleidswerven die door de Regering in de Strategie 2030 worden gepromoot » verduidelijkt Jan De Brabanter, Voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij nodigen u uit om de toespraak van Jan De Brabanter, Voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te lezen die ter gelegenheid van deze Sociale top werd opgesteld. Wij nodigen u ook uit om de Strategie 2030 te ontdekken.